Είναι κάποιο εστιατόριο, καφέ, μπαρ που πιστεύεις ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο ApopseΣτείλε μας λεπτομέρειες! Ίσως να το δοκιμάσουμε και να το προτείνουμε στους χρήστες μας μία από τις επόμενες ημέρες. 

Αν πρόκειται για κάποια εκδήλωση μην ξεχάσεις να αναφέρεις τον τόπο και την ημερομηνία.